Topogrāfija un ģeodēzija

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” piedāvā sertificēta ģeodēzijas speciālista pakalpojumus, piedāvājot klientiem tādus darbus kā:

Topogrāfija
• Topogrāfiskā uzmērīšana un plānu izgatavošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām

Izpildmērījumi un izpildshēmas
• Inženierkomunikāciju izpildmērijumi un izpildshēmu izgatavošana
• Jaunizbūvēto objektu (ēku, būvju, ielu, laukumu, ceļu un dzelzceļu) izpildmērījumi, aktu un izpildshēmu izgatavošana

Inženierģeodēzija
• Inženierkomunikāciju, žogu, ceļu un celiņu nospraušana dabā un nospraušanas aktu sastādīšana
• Būvasu nospraušana un nospraušanas aktu sastādīšana
• Būvju deformāciju kontrole (monitorings)
• Būvju novietnes kontroles mērījumi, aktu sastādīšana
• Konstrukcijas elementu, ēku daļu, pamatu nospraušana un asu nostiprināšana
• Konstrukcijas elementu (kolonnu, pāļu, sienu, pārsegumu, pamatu u.c.) pārbaude un uzmērīšana
• Zemes darbu izstrādes uzmērīšana un tilpuma aprēķināšana
• Nivelēšanas darbi

Kontakttālrunis: +371 28664732 (Edgars). E-pasts: edgars@igate.lv. Adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava.