Minerālmateriālu testēšana

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” asfalta ražotnes laboratorija veic testēšanu laboratorijā, kā arī pēc klienta vēlēšanās izbrauc uz objektiem paraugu noņemšanai un nepieciešamo testu veikšanai objektā.
Kontakttālrunis: +371 28305812. Laboratorijas adrese: Aviācijas iela 18k, Jelgava.

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu un maisījumu testēšana

1. Laboratorijas paraugu sagatavošana testēšanai (samazināšana) LVS EN 932-2
2. Granulometriskais sastāvs LVS EN 933-1
3. Smalkās frakcijas saturs < 0.063 mm LVS EN 933-1
4. Plākšņainības indekss LVS EN 933-3
5. Drupināto un lauzto virsmu procenta noteikšana rupjo minerālo materiālu daļiņās LVS EN 933-5
6. Losandželosas koeficients LVS EN 1097-2 un “Ceļu specifikāciju” metodiskie norādījumi
7. Daļiņu blīvums un ūdens absorbcija LVS EN 1097-6 7.,8.,vai 9.p.
8. Tilpumblīvums (irdenā bēruma blīvuma un porainības noteikšana) LVS EN 1097-3
9. Ūdens satura noteikšana žāvējot ventilējamā krāsnī LVS EN 1097-5
10. Smalko minerālmateriālu plūšanas koeficients fr. 0.063 – 2 mm LVS EN 933-6
11. Rupjo minerālmateriālu salipšanas spēja ar bitumena saistvielām “Ceļu specifikāciju” metodiskie norādījumi
12. Proktora sablīvēšana LVS EN 13286-2
13. Filtrācijas koeficients “Ceļu specifikāciju” metodiskie norādījumi
14. Organisko savienojumu saturs gruntīs “Ceļu specifikāciju” metodiskie norādījumi
15. Metilēnzilā tests LVS EN 933-9