Ētikas kodekss

Savā komercpraksē SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate” ievēro 14.01.2022. apstiprināto Ētikas kodeksu. Tajā ietvertie ētikas principi un normas ir saistoši darbiniekiem.

Igate_Etikas kodekss_14012022