Asfalta testēšana

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Kvalitātes kontroles laboratorija veic testēšanu laboratorijā, kā arī pēc klienta vēlēšanās izbrauc uz objektiem paraugu noņemšanai un nepieciešamo testu veikšanai objektā.
Kontakttālrunis: +371 28305812. Laboratorijas adrese: Aviācijas iela 18k, Jelgava.

Asfaltu testēšana (Bituminētie maisījumi)

1. Parauga sagatavošana testēšanai LVS EN 12697-28
2. Paraugu sagatavošana ar triecienblīvētāju LVS EN 12697-30
3. Parauga izmēra noteikšana LVS EN 12697-29
4. Bitumena satura noteikšana LVS EN 12697-1
5. Granulometriskā sastāva noteikšana LVS EN 12697-2
6. Maksimālā blīvuma noteikšana LVS EN 12697-5
7. Paraugu tilpumblīvuma noteikšana LVS EN 12697-6
8. Paraugu poru īpašību noteikšana (poru daudz., ar bitumenu piepildīto poru daudz., minerālmateriāla poru daudz.) LVS EN 12697-8
9. Ūdensjutības noteikšana LVS EN 12697-12
10. Temperatūras mērīšana LVS EN 12697-13
11. Noteces noteikšana LVS EN 12697-18
12. Maršala tests LVS EN 12697-34
13. Maisīšana laboratorijā LVS EN 12697-35