Akreditācija

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Kvalitātes kontroles laboratorija ir saņēmusi Valsts aģentūras “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” apliecinājumu, ka ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām nereglamentētā sfērā: bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana, to fizikālo un mehānisko īpašību testēšana; nesaistītu minerālmateriālu izbūvētu kārtu testēšana.