Akreditācija

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” Kvalitātes kontroles laboratorija ir saņēmusi SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja apliecinājumu, ka ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām šādā sfērā: bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana, to fizikālo, fizikāli ķīmisko un mehānisko īpašību testēšana.

Laboratorijas akreditacijas aplieciba www 2017-2020