Korupcijas un interešu konflikta risku vadība

Uzņēmumā sadarbībā ar vienu no vadošajām auditorkompānijām ir izstrādāta Korupcijas un interešu konflikta pārvaldības procedūra, kura ietver sevī arī uzņēmuma mājaslapā atrodamo Ētikas kodeksu. Korupcijas un interešu konflikta pārvaldības procedūras mērķis ir noteikt pamatprasības korupcijas un interešu konflikta risku identificēšanai, pārvaldīšanai, iekšējās kontroles prasību noteikšanai, darbinieku informēšanai un izglītošanai, kā arī ziņošanai par iespējamiem korupcijas vai interešu konflikta gadījumiem.