Trauksmes celšana

Atbilstoši spēkā esošam normatīvajam regulējumam uzņēmumā ir izstrādāta un darbojas trauksmes celšanas sistēma, kura pastāvīgi tiek pilnveidota, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu trauksmes cēlēju tiesību aizsardzību un pašas sistēmas mērķu sasniegšanu.

Trauksmes celšanas procesa apraksts