Aktualitātes / 2019

08.03.2019.

Pasta salas slidotavas koka nojume Jelgavā uzvar konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2018”

Konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2018”, kurā šogad saņemti 143 pieteikumi, SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” partneres – SIA “Igate būve” – izbūvētā Pasta salas slidotavas koka nojume Jelgavā saņēmusi 1.vietas balvu nominācijā “Koka būve”.

Apbalvošanas ceremonija notika ceturtdien, 7.martā, Rīgā, kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Balva tika pasniegta objekta pasūtītājam, ko pārstāvēja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne, un būvniekiem ar projektētājiem – SIA “Igate būve” valdes priekšsēdētājam Mārim Peilānam, SIA “Rodentia” vadītājam Jānim Kuļikovskim, arhitektei Inetai Bukai un būvuzraugam Mārtiņam Bīriņam.

Nominācijā “Koka būve” 2.vietas balvu saņēma projekts “Nacka” Zviedrijā, bet 3.vietā – ēkas “Pastnieki” un palīgēkas pārbūve, teritorijas labiekārtošana Kolkas pagastā.

“Esam gandarīti, ka šā konkursa profesionāļu žūrija ir novērtējusi koka objektu būvniecības metodes, kuras Latvijā ir jaunas un vēl tiek ieviestas, kaut arī likumdošana šajā ziņā Latvijā ir atpalikusi salīdzinot ar citām valstīm, jo, piemēram, normatīvos nav atrunāta kārtība būvēm, kādas jau tiek būvētas citās Eiropas valstīs,” pauda SIA “Igate būve” valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns.

“Gadu iepriekš bija paveikts viens no pirmajiem centieniem – Krimūnu brīvdabas estrāde, kura šai konkursā ierindojās 2.vietā. Šogad tas jau ir lielāks un vērienīgāks objekts. Varam ne tikai piesolīt, bet jau brīdināt, ka tuvākajā nākotnē būs gatavi vēl varenāki un vēl vairāk objektu, kuros izmantotas lielizmēra liekti līmētas koka konstrukcijas vai krusteniski līmētie koka paneļi jeb CLT paneļi,” pavēstīja Peilāns.

Viņš arī pauda atzinību pasūtītājam par drosmi uzdrīkstēties pieļaut inovatīvus un Latvijā nebijušus tehniskos risinājumus, īpaši paslavējot Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāju Gunitu Osīti.

Viņš arī pateicas gan SIA “Igate būve”, gan sadarbības partneru – SIA “IKTK” un SIA “Rodentia” – darbiniekiem par ieguldīto darbu, laiku, pacietību un zināšanām risinājumos.

Meža un koksnes produktu pētniecības institūta (MeKA) direktors Andrejs Domkins secina: “Slidotavas jumtā koks turpina savu kopdzīvi ar cilvēkiem, arī te tas dod patvērumu gan no lietus, gan saules. Bet, ja vērtējam tikai tehniski, tad salīdzinot ar piemēram, metālu, uz koka neveidojas kondensāts, tā pilēšana uz ledus ir tik pat nevēlama kā lietus. Turklāt koka konstrukciju apjomi rada siltuma sajūtu ne tikai pieskaroties tām, bet arī vienkārši slidojot zem šī jumta. To ir grūti parādīt projektā uz papīra, tādēļ ir labi ka Jelgavā ir publiski pieejama vieta, kur var redzēt, ka koks ir pats labākais risinājums šādu “aukstu” vietu apjumšanai.”

Pasta salas slidotavas jumts Jelgavā tika nodots ekspluatācijā 2018.gada vasarā. Šis jumts īpašs ar to, ka tā būvniecībā tiek izmantotas liekti līmētās koksnes konstrukcijas, savukārt tērauda elementi paredzēti vien savienojuma vietās un atsevišķās vietās kā palīgkonstrukcija jumta seguma stiprināšanai. Kopējais liekti līmētās koksnes apjoms objektā ir 112 kubikmetri, bet tērauda detaļu apjoms – 11,33 tonnas.

Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta izbūvei Pasta salā Jelgavā pasūtītājs bija Jelgavas pilsētas pašvaldība. Projektu izstrādājuši “Rodentia” un arhitekte Ineta Buka. Būvnieks – “Igate Būve”. Būvuzraudzību īstenoja Mārtiņš Bīriņš, “Jurēvičs un partneri”.

 

 

13.02.2019.

Dažādus ceļus mērojušo ēnotāju izvēles “Igatē” ir daudzveidīgas;
ierodas arī no Talsiem

2019.gada 13.februārī skolēnu Ēnu dienas pasākumā SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” šoreiz četri jaunieši bija izvēlējušies ēnot trīs dažādus amatus.

Divi ēnotāji varētu tikt uzskatīti par vietējiem – no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas, viens jaunietis bija atbraucis no Rīgas, kur mācās Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, bet vēl viens ēnotājs bija mērojis visai tālu ceļu – no Talsiem (mācās Talsu Valsts ģimnāzijā).

Jaunieši ēnoja projektu un būvdarbu vadītāju, ar būvniecības kvalitātes kontroli saistītas sertificētas laboratorijas vadītāju un ģeodēzistu.

Kaut arī Ēnu diena notiek ziemas periodā, kad lielākajai daļai būvdarbu uz ceļiem un ielām ir tehnoloģiskais pārtraukums, jaunieši iepazinās ar zemes darbiem, savukārt laboratorijas un ģeodēzista darba iepazīšanai laikapstākļi netraucē.

Uzņēmuma darbinieki bija patīkami pārsteigti par jauniešu zinātkāri un interesi par dažādām profesijām un amatiem ceļu būvniecības uzņēmumā.

 

 

18.01.2019.

“Igate” saņem aizsardzības ministra pateicību par zemessargu atbalstīšanu

2018.gada 17.janvārī aizsardzības nozares vadība tikās ar Latvijas darba devējiem – uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjiem –, lai pateiktos par viņu atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā.

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Zemessardzes bataljonu pārstāvji un Latvijas darba devēji, kas atbalstījuši Zemessardzi.

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” saņēma aizsardzības ministra Pateicību par sadarbību un atbalstu Zemessardzes spēju stiprināšanā un pilnveidošanā.

“Vienkopus esam pulcējuši uzņēmējus, pašvaldības, mācību iestādes, kā arī biedrības, kurām vēlamies teikt vislielāko paldies par atbalstu Zemessardzei un sniegto ieguldījumu valsts drošībā. Ceru, ka sabiedrībā vairosies izpratne par iespējām, kā mēs kopīgi varam stiprinām Latvijas drošību – arī šādi – atbalstot zemessargus un viņu aktīvo apmācību procesu!” savā uzrunā uzsvēra Bergmanis.

Latvijas uzņēmumi un iestādes apbalvošanai izvēlētas, izvērtējot zemessargu sniegtās atbildes aptaujas anketās, kā arī Zemessardzes bataljonu komandieru ieteikumus.

 

07.01.2019.

“Igates” apstrīdētā Loka maģistrāles konkursa lēmumu martā izvērtēs Administratīvā tiesa

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nams šā gada 21.martā mutvārdu sēdē skatīs piegādātāju apvienības “Igate KT” (kas sastāv no SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” un AS “Kauno tiltai”) prasību pret Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Jelgavas pilsētas domi saistībā ar Loka maģistrāles rekonstrukcijas konkursu, kurā prasītājs lūdz tiesu atzīt par prettiesisku IUB 2018.gada 16.jūlija lēmumu par lietvedības izbeigšanu.

Savā iesniegumā IUB “Igate KT” apstrīdēja personu apvienības “RERE vide – Hidrostatyba” un tās nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas atbilstību iepirkuma prasībām, kā arī norādīja uz personu apvienības “RERE vide – Hidrostatyba” piedāvājumā iesniegto nepatieso informāciju, ko pats IUB jau iepriekš bija konstatējis norādot, ka “UAB “Hidrostatyba” samaksātais valsts sociālās apdrošināšanas maksājuma apmērs ir par 437 529 euro mazāks nekā UAB “Hidrostatyba” tehniskā piedāvājuma pielikuma formā (pašdeklarācijā) norādītais.

“Igate KT” bija iesniegusi sūdzību IUB par Jelgavas pilsētas domes iepirkumu komisijas lēmumu ar kuru tiesības veikt Loka maģistrāles rekonstrukcijas darbus ieguva personu apvienība “RERE vide – Hidrostatyba”. 2018.gada 16.jūlijā “Igate KT” iesniedza IUB papildinājumus uz turpat vai simtu piecdesmit lapām uzrādot iegūtos dokumentus, no kuriem viennozīmīgi bija redzams, ka gan nominētais UAB “Hidrostatyba” būvdarbu vadītājs, gan iepriekš uzņēmuma veikto darbu apjoms neatbilst konkursa nolikuma prasībām. Tomēr jau tajā pašā dienā IUB pieņēma lēmumu izbeigt iesnieguma lietvedību.

Rekonstrukcijas darbi Jelgavā, Loka maģistrālē, līdz šim ir notikuši vien atsevišķos nelielos būvobjekta posmos. Līgumu par darbu veikšanu Jelgavas pilsētas dome un personu apvienība “RERE vide – Hidrostatyba” parakstīja 2018.gada 17.jūlijā.

“Būvobjektā redzētais strādājošās tehnikas un cilvēku daudzums liek apšaubīt būvdarbu pabeigšanu līgumā noteiktajos termiņos,” pauž “Igate KT” pārstāvis Jānis Stundiņš. “Nepietiekoša personāla un tehnikas piesaiste, darbu veikšanas organizācijas nepilnības patlaban jau redzamāk iezīmē “Igate KT” konstatēto, bet nedz Jelgavas pilsētas domes, nedz IUB ņemto vērā, ka iepirkumā izraudzītā uzvarētāja vai tā piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja iepriekšējā pieredze nav atbilstoša iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, tostarp veicot darbus tādā objektā kāds ir Jelgavā, Loka maģistrālē.”

Tāpat “Igate KT” pauž neizpratni, kā pašvaldība pielaida pie darbu veikšanas uzņēmumu, kurš, pretendējot uz tiesībām iegūt līguma slēgšanas tiesības, savā piedāvājumā (pašdeklarācijā) uzrādīja 437 529 euro lielāku nodokļu nomaksu nekā patiesībā bija nomaksājis valstij.

Kādas vēl nepilnības tiks konstatētas šī projekta īstenošanas gaitā, to rādīs tikai laiks.

 

Šī saite – uz 2018.gada aktualitātēm