Aktualitātes / 2019

18.01.2019.

“Igate” saņem aizsardzības ministra pateicību par zemessargu atbalstīšanu

2018.gada 17.janvārī aizsardzības nozares vadība tikās ar Latvijas darba devējiem – uzņēmumu, biedrību, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjiem –, lai pateiktos par viņu atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā.

Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā piedalījās aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Zemessardzes bataljonu pārstāvji un Latvijas darba devēji, kas atbalstījuši Zemessardzi.

SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” saņēma aizsardzības ministra Pateicību par sadarbību un atbalstu Zemessardzes spēju stiprināšanā un pilnveidošanā.

“Vienkopus esam pulcējuši uzņēmējus, pašvaldības, mācību iestādes, kā arī biedrības, kurām vēlamies teikt vislielāko paldies par atbalstu Zemessardzei un sniegto ieguldījumu valsts drošībā. Ceru, ka sabiedrībā vairosies izpratne par iespējām, kā mēs kopīgi varam stiprinām Latvijas drošību – arī šādi – atbalstot zemessargus un viņu aktīvo apmācību procesu!” savā uzrunā uzsvēra Bergmanis.

Latvijas uzņēmumi un iestādes apbalvošanai izvēlētas, izvērtējot zemessargu sniegtās atbildes aptaujas anketās, kā arī Zemessardzes bataljonu komandieru ieteikumus.

 

07.01.2019.

“Igates” apstrīdētā Loka maģistrāles konkursa lēmumu martā izvērtēs Administratīvā tiesa

Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nams šā gada 21.martā mutvārdu sēdē skatīs piegādātāju apvienības “Igate KT” (kas sastāv no SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” un AS “Kauno tiltai”) prasību pret Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un Jelgavas pilsētas domi saistībā ar Loka maģistrāles rekonstrukcijas konkursu, kurā prasītājs lūdz tiesu atzīt par prettiesisku IUB 2018.gada 16.jūlija lēmumu par lietvedības izbeigšanu.

Savā iesniegumā IUB “Igate KT” apstrīdēja personu apvienības “RERE vide – Hidrostatyba” un tās nominētā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas atbilstību iepirkuma prasībām, kā arī norādīja uz personu apvienības “RERE vide – Hidrostatyba” piedāvājumā iesniegto nepatieso informāciju, ko pats IUB jau iepriekš bija konstatējis norādot, ka “UAB “Hidrostatyba” samaksātais valsts sociālās apdrošināšanas maksājuma apmērs ir par 437 529 euro mazāks nekā UAB “Hidrostatyba” tehniskā piedāvājuma pielikuma formā (pašdeklarācijā) norādītais.

“Igate KT” bija iesniegusi sūdzību IUB par Jelgavas pilsētas domes iepirkumu komisijas lēmumu ar kuru tiesības veikt Loka maģistrāles rekonstrukcijas darbus ieguva personu apvienība “RERE vide – Hidrostatyba”. 2018.gada 16.jūlijā “Igate KT” iesniedza IUB papildinājumus uz turpat vai simtu piecdesmit lapām uzrādot iegūtos dokumentus, no kuriem viennozīmīgi bija redzams, ka gan nominētais UAB “Hidrostatyba” būvdarbu vadītājs, gan iepriekš uzņēmuma veikto darbu apjoms neatbilst konkursa nolikuma prasībām. Tomēr jau tajā pašā dienā IUB pieņēma lēmumu izbeigt iesnieguma lietvedību.

Rekonstrukcijas darbi Jelgavā, Loka maģistrālē, līdz šim ir notikuši vien atsevišķos nelielos būvobjekta posmos. Līgumu par darbu veikšanu Jelgavas pilsētas dome un personu apvienība “RERE vide – Hidrostatyba” parakstīja 2018.gada 17.jūlijā.

“Būvobjektā redzētais strādājošās tehnikas un cilvēku daudzums liek apšaubīt būvdarbu pabeigšanu līgumā noteiktajos termiņos,” pauž “Igate KT” pārstāvis Jānis Stundiņš. “Nepietiekoša personāla un tehnikas piesaiste, darbu veikšanas organizācijas nepilnības patlaban jau redzamāk iezīmē “Igate KT” konstatēto, bet nedz Jelgavas pilsētas domes, nedz IUB ņemto vērā, ka iepirkumā izraudzītā uzvarētāja vai tā piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja iepriekšējā pieredze nav atbilstoša iepirkumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, tostarp veicot darbus tādā objektā kāds ir Jelgavā, Loka maģistrālē.”

Tāpat “Igate KT” pauž neizpratni, kā pašvaldība pielaida pie darbu veikšanas uzņēmumu, kurš, pretendējot uz tiesībām iegūt līguma slēgšanas tiesības, savā piedāvājumā (pašdeklarācijā) uzrādīja 437 529 euro lielāku nodokļu nomaksu nekā patiesībā bija nomaksājis valstij.

Kādas vēl nepilnības tiks konstatētas šī projekta īstenošanas gaitā, to rādīs tikai laiks.

 

Šī saite – uz 2018.gada aktualitātēm