Projekti / 2014

 • Autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) posma Zebrene-Lielauce 45,40-55,70 km rekonstrukcija
 • „Astotais meža ceļš” rekonstrukcija Rindas meža iecirknī, Ances pagastā, Ventspils novadā
 • Ūdenssaimniecības attīstība Auces novada Lielauces pagasta Lielauces ciemā
 • Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamo ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā
 • Mūsas tilta rekonstrukcija Bauskā 2.kārta
 • Latvijas Pilsētu pašvaldību un Latvijas Novadu pašvaldību ceļu, ielu ikdienas uzturēšana un teritoriju labiekārtošana
 • Dzelzceļa pārbrauktuvju slēģšanas darbi, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana dažādos pārbrauktuvju posmos Latvijas Republikā
 • Glābējsilītes izbūve Jelgavas pilsētas slimnīcā
 • Asfaltseguma izbūve un remontdarbi Ezera ielas un Kopielas posmi, Ozolnieku novadā
 • Asfalta seguma atjaunošana Kr.Barona ielā, Jelgavā
 • Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) 60,00-76,14km segas rekonstrukcija
 • Dobeles novada Zebrenes pagasta autoceļa “Kalnabiļļi” (Berķa ceļš) remontdarbi
 • Labiekārtošanas darbi ostas termināļa teritorijā, Flotes ielā 3a, Rīgā.
 • Zaļās ielas un Krasta ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā
 • Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavas asfalta seguma atjaunošana
 • Autoceļa V1025 Bauska-Gailīši-Lietuvas robeža 8.60-13.77 km asfalta seguma atjaunošanas darbi
 • Teritorijas labiekārtošanas darbi objektā “Vagonbūves rūpnīca Jelgavā, Aviācijas ielā 2A, 2 būvniecības kārta.” un “Vagonbūves rūpnīca Jelgavā Aviācijas ielā 2A, 3.būvniecības kārta.
 • “Baložu ceļa atzars” un “Rīvas kāpas ceļš” rekonstrukcija Pāvilostas novads, Sakas pagasts
 • Kraujas ielas rekonstrukcija no Zaļās līdz Pilskalna ielai, Bauskā
 • Tranzīielas P128, Talsu šoseja, Kolkas ielas rekonstrukcija, Jūrmalā
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas “Vecmiķeļu grāvis” renovācijas grāvis, ŪSIK kods 382462:01, pik 00/00-98/30 Bēnes un Vītiņu pagastā, Auces novadā
 • Pasta salas stāvlaukuma izbūve
 • Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā (2.kārta)