Projekti / 2011

 • Raiņa ielas rekonstrukcija Jelgavā
 • Brīvības ielas rekonstrukcija Dobeles pilsētā
 • Auces pilsētas 1.Maija ielas 2.kārtas rekonstrukcijas darbi
 • A/c P99 Jegava-Kalnciems km 11,5-16,4km rekonstrukcija
 • Celtnieku ielas rekonstrukcija Ānē, Ozolnieku novadā
 • Ceļa “Auri – Apgulde – Naudīte” 1.kārtas rekonstrukcija
 • T-55 autoceļa rekonstrukcijas darbi Tērvetes novadā
 • Satiksmes drošības uzlabojumi Dobeles novada Penkules un Jaunbērzes pagastos
 • Degvielas uzpildes stacijas Neste izbūve Ķekavā
 • Degvielas uzpildes stacijas asfaltbetona seguma izbūve Brankstūros
 • Bruģēšanas darbi “Kalna Oši”, Aizstrautniekos, Dobeles novadā
 • Meža ceļu remontdarbi Zemgales mežsaimniecības Klīves, Tērvetes, Līvbērzes meža iecirkņos
 • Meža autoceļa “Robežstigas ceļš” rekonstrukcija Līvbērzes meža iecirknī, Dobeles novadā
 • Meža autoceļa “Muitas ceļš” būve Tērvetes meža iecirknī, Jelgavas novadā
 • Ūdenssaimniecību pakalpojumu attīstība Jelgavas novada Lielplatones pagasta Lielplatones ciemā
 • Jelgavas, Ozolnieku novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasaras sezonā 2011.gadā