Projekti / 2019

 • Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate 57,56.km-65,10.km posma seguma pārbūve
 • Ogrē – Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcijas II kārta
 • Ogrē – Rūpnieku ielas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvniecība, autoruzraudzība
 • Spodrības ielas pārbūves darbi posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai Dobeles pilsētā
 • Gaujas ielas pārbūve Vangažos, Inčukalna novadā
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas “Bārta” atjaunošana Nīcas un Otaņķu pagastā, Nīcas novadā
 • Meža autoceļš “Galenieku ceļš” – jauna būvniecība
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas “Gaujas” – Daugavas kanāls (Ādažu novadā) pārbūves būvdarbi
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas 19P (Tosele) atjaunošana Nīcas pagastā, Nīcas novadā
 • Jelgavā – zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana Auces aglomerācijas robežās
 • Valsts reģionālā autoceļa P95 Jelgava – Tērvete – Lietuvas robeža (Žagare) 28,36.km-43,55.km posma pārbūve
 • Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava – Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos
 • Valsts reģionālā autoceļa P103 Dobele – Bauska posma 28,968.km-39,948.km seguma atjaunošana
 • Lidostas “Rīga” P3 stāvlaukuma paplašināšanas būvdarbi
 • Valsts vietējā autoceļa V1028 Bauska-Bērzi-Ādžūni-Lietuvas robeža 0,900.km-7,226.km posma seguma atjaunošana
 • Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu
 • Valsts robežas joslas gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu ierīkošana
 • Degvielas uzpildes stacijas iebrauktuves būvniecība objektā “Kursīši”, Ķekavas novadā
 • Ratnieku-Bitesleju poldera aizsargdambja D-2 atjaunošanas būvdarbi Salas pagastā, Babītes novadā
 • Tērvetes novada Kroņauces stadiona pārbūve

Attēlā: Valsts reģionālā autoceļa P100 Jelgava – Dalbe un Eglaines/Skolas ielas krustojuma pārbūve Ozolniekos