Projekti / 2015

 • Ceļa izbūves darbi Salaspilī Zviedru ielā (kods 2111) posma jaunbūve divās būves kārtās
 • Ceļa segas rekonstrukcijas būvdarbi posmā 31,60 līdz 38,18km objektā “Valsts galvena autoceļa A9 Rīga (Skulte) Liepāja posma 24,40-38,18km segas rekonstrukcija
 • Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate posma km 7,30-20,89segas rekonstrukcija
 • Valsts reģionālā autoceļa P99 Jelgava-Kalnciems 19,30-23,28 seguma periodiskā uzturēšana Centra reģionā
 • Vidusdaugavas mežsaimniecības meža meliorācijas sistēmas “Kausupīte”, rekonstrukcijas būvdarbi 700ha apjomā
 • Zemgales reģiona Vidusdaugavas mežsaimniecības Vecumnieku meža iecirknī meža autoceļa klātnes kopšanas darbi-planēšana, profilēšana, pielīdzināšana
 • Meža autoceļa “Garais sils-Birzes” būvdarbi Vecumnieku meža iecirknī, Baldones pagastā, Baldones novadā
 • Meža autoceļa “Maizīšu ceļš” būvdarbi Bauskas meža iecirknī, Svitenes pagastā, Rundāles novadā
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas Ķilupe, ŪSIK kods 41514:01, pik.10/00-20/00 Ogresgala pagastā, Ogres novadā renovācijas būvdarbi
 • Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu
 • Ziedoņa ielas asfalta kārtas atjaunošana Bauskā
 • Gājēju un veloceliņš gar Īslīces ielu un valsts vietējās nozīmes ceļu V1028 un ceļu V1026 uz ciemu Rītausmas, Īslīces pagastā
 • Bērzes ielas atjaunošana Dobelē, Dobeles novadā
 • Noliktavas ielas 1.izbūves kārtas pārbūve Dobelē
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija
 • Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā (pabeigšana)
 • Pasta ielas brauktuves seguma atjaunošana posmā no Jāņa ielas līdz S.Edžus ielai, Jelgavā
 • Akadēmijas ielas brauktuves seguma atjaunošana posmā no S.Edžu ielas līdz Raiņa ielai Jelgavā
 • Parka, Kastaņu, Stadiona ielu, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā, kā arī Akāciju ielas, Rencelēs, Salgales pagastā, Ozolnieku novadā atjaunošanas darbi
 • Ikdienas autoceļu uzturēšanas darbi 3.iepirkuma daļā – Asfaltbetona seguma autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi Ozolnieku novada teritorijā
 • Tērvetes novada pašveldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi
 • NP Jelgavas biznesa parks ražošanas ēkas rekonstrukcija RAF1/2015, infrastruktūras – pievadceļu izbūves un labiekārtošanas darbi
 • Degvielas uzpildes stacijas Jaunbūve Zviedru ielā 1A, Salaspilī ar pieslēgumu valsts autoceļam A6
 • Parka celiņu seguma atjaunošana kultūras un atpūtas parkā “Mežaparks”, Rīgā
 • Ceļa pamatu un segumu izbūves darbi objektā “Vircavas tilta pārbūve valsts reģionālā autoceļa P94 Jelgava-Staļģene-Code 2,00km
 • Jūrmalas pilsētas ielu seguma atjaunošanas un uzturēšanas darbi- būvdarbi Kolkas ielas P128 rekonstrukcijas projektā neiekļautajos brauktuves posmos
 • SIA”Tirzniecības nams “Kurši”” būvmateriālu veikala-noliktavas laukuma seguma izbūve, Zviedru iela 6, Salaspils, Salaspils novads