Projekti / 2018

 • Merķeļa ielas seguma atjaunošana Rīgā
 • Valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga-Mārupe (Jaunmārupe) posma km 1,80-4,14 pārbūve
 • Aucē Miera ielas pārbūve un Tehnikas ielas atjaunošana
 • Gājēju ceļa pārbūve Vecauces pagastā, atjaunojot Vecauces muižas ainavu parku
 • Ogrē Jāņa Čakstes prospekta rekonstrukcijas II kārta
 • Jelgavā asfaltbetona seguma atjaunošana Romas ielas posmā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai
 • Dobelē Lauku ielas pārbūves darbi (posmā no Bērzes ielas krustojuma-Lauku ielai 98)
 • Valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums posma 5,30.km-23,92.km seguma atjaunošana
 • Valsts reģionālā autoceļa P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums posma 0,00.km-5,30.km pārbūve
 • Inčukalna novadā – Gaujas ielas pārbūve Vangažos
 • Valsts robežas joslas infrastruktūras ierīkošana gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu
 • Robežsargu infrastruktūras izbūve uz Latvijas Republikas un Krievijas robežas
 • Gājēju tilta būvniecība pāri upītei Piķurga Ulbrokā, Stopiņu novadā
 • Valsts reģionālā autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate posma km 57,56-65,10 seguma pārbūve
 • Olaines novadā pašvaldības autoceļa CA023 Namiķi-Birzuļi un CA002 Pēternieki
 • Ķesteri posma no 0,93.km līdz 1,52.km pārbūve
 • Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) posma km 40,20-41,58 (nobraktuves uz V1068) seguma atjaunošana
 • Autoceļa Ķemeri-Zanderi Nr.11 pārbūve divos posmos – 0,00.km-3,46.km un 3,46.km-5,46.km
 • Katoļu un Bīlenšteina ielas izbūve Dobeles pilsētā
 • Futbola kluba “Jelgava” stadiona būvniecība Kārklu ielā 6, Jelgavā
 • Tērvetes novada Augstkalnes vidusskolas basketbola laukuma un gājēju celiņa izbūve
 • Gājēju celiņa un auto stāvlaukuma atjaunošanas darbi pie Kalnamuižas luterāņu baznīcas Tērvetē
 • Jelgavā asfaltbetona seguma izbūve Atmodas ielā, posmā no Ganību ielas līdz PII “Kāpēcīši”
 • Piebraucamā ceļa AS “Agrofirma Tērvete” birojam (no P103 gar pirmsskolas iestādi “Sprīdītis”) izbūves darbi Tērvetē
 • Platones tilta pārbūve autoceļa P103 Dobele-Bauska 35,83.km un ceļu seguma izbūves darbi
 • Dobelē Spodrības ielas pārbūve posmā no Brīvības ielas līdz Bērzes pagasta robežai
 • Tērvetes pagasta ceļu Te38 (0,7 km) un Te36 (0,4 km) asfaltēšanas darbi
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas Skursteņu strauts atjaunošanas būvdarbi Jelgavas novadā
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas Gardene atjaunošanas būvdarbi Dobeles novadā
 • Valsts nozīmes ūdensnotekas Ailes strauts atjaunošanas būvdarbi Jelgavas un Tērvetes novados

  Attēls no VAS “Latvijas Valsts ceļi” arhīva.