Projekti / 2002

  • Labiekārtošanas darbi Robežkontroles punktā „Meitene”
  • Lielveikala „Maxima” teritorijas labiekārtošana Rīgā
  • Ganību ielas kapitālais remonts Jelgavā
  • Ceļu un laukumu izbūve Rīgas rajona „Līčos”
  • A/b segas atjaunošana „Beverīnas Dimjauti”(km 0.0-1,746), Elejas pagastā